Darkness in a Blink of an Eye: Action and the Onto-poetics of a Beyond

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)17-31
  TijdschriftAngelaki: Journal of the Theoretical Humanities
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit