Darm-op-een-chip in microsysteem test opname van geneesmiddelen: Kunstmatig speeksel, maagsap en darmsap met gal in microkanalen

Pim de Haan*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Met het doel geneesmiddelopname in het verteringsstelsel te meten, is aan de Rijksuniversiteit Groningen een nieuw systeem ontwikkeld met een darm-op-een-chip. Geneesmiddelen worden in microkanalen blootgesteld aan kunstmatig speeksel, maagsap en darmsap met gal, waarna de verteerde materie doorstroomt naar deze darm-op-een-chip. De opname van de geneesmiddelen en metabolieten wordt daarin gemeten.
Vertaalde titel van de bijdrageGut-on-a-chip in microsystem tests drug uptake: Artificial saliva, gastric juice and intestinal juice with bile in microchannels
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-23
Aantal pagina's2
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume57
Nummer van het tijdschrift37
StatusPublished - 16-sep.-2022

Citeer dit