Das los Judas. Über entstehung und ziele der landbeschreibung in Josua 15.

Jacobus Cornelis de Vos

Onderzoeksoutput

87 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze studie behandelt het ontstaan van het land Jozua 15 en de doelen van deze descriptie. De drie hoofdvragen zijn: 1. Hoe en wanneer is de tekst van Jozua 15 ontstaan? 2. Welk land wordt beschreven? 3. Welke doelen hadden de successievelijke redactoren? Zie: Samenvatting
Originele taal-2Danish
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • P142156 Noort, Ed, Supervisor
Datum van toekenning17-jan-2002
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2002

Citeer dit