Das Okkupationsrecht an herrenlosen Sachen: Von iactus missilium bis Müll an der Strasse: eine romantische Elegie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)37-52
Aantal pagina's16
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
Volume35
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit