Data-driven subtypes of major depressive disorder

  Onderzoeksoutput

  4562 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Patiënten met een depressieve stoornis verschillen aanzienlijk van elkaar wat betreft de aard van hun klachten, het beloop van de stoornis en onderliggende mechanismen. Deze verschillen compliceren onderzoek naar de oorzaken van de ziekte en kunnen leiden tot over- of onderbehandeling.

  In haar dissertatie onderzocht Hanna van Loo data-gedreven subtypen van depressie als oplossing voor deze verschillen. Data-gedreven subtypen van depressie zijn groepen van depressieve patiënten die op elkaar lijken en die zijn gebaseerd op patroonherkenning door statistische data-analyses. Drie hoofdvragen in haar onderzoek waren: wat zijn geschikte methoden om data-gedreven subtypen van depressie te ontdekken? Wat laten data ons zien aan patronen? En als we zoeken naar subtypen van depressie, naar wat voor structuren zijn we dan op zoek?

  Om deze vragen te beantwoorden onderzocht ze grote datasets in Nederland en de Verenigde Staten met geavanceerde statistische methoden om groepen patiënten te identificeren met een hoog of laag risico op een ernstig beloop van de ziekte. Deze studies resulteerden in drie voorlopige subtypen die gekarakteriseerd werden door een ernstig, gematigd en mild beloop van de ziekte: het meest ernstige subtype voorspelde significant meer toekomstige depressieve episodes, ziekenhuisopnames en beperkingen ten gevolg van depressie. Daarnaast onderzocht zij comorbiditeit – het verschijnsel dat veel patiënten twee of meer psychiatrische ziekten tegelijkertijd hebben – om een beter theoretisch begrip te krijgen van psychiatrische ziekteclassificaties door gebruik te maken van inzichten uit de wetenschapsfilosofie. De resultaten tonen de nieuwe mogelijkheden die data-gedreven subtypes van depressie bieden en bieden een aantal uitgangspunten voor vervolgonderzoek.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schoevers, Robert, Supervisor
  • de Jonge, Peter, Supervisor
  • Romeijn, Jan-Willem, Supervisor
  Datum van toekenning1-jun-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7789-6
  Elektronische ISBN's978-90-367-7788-9
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit