Data quality and methodology in studies on maternal medication use in relation to congenital anomalies

Linda de Jonge

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  617 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In Nederland wordt ongeveer 1 op de 30 kinderen geboren met een aangeboren afwijking, zoals een open ruggetje (spina bifida), gespleten lip en/of gehemelte (schisis), of een gaatje in het hart (septum defect). Eén van de risicofactoren voor het ontstaan van een aangeboren afwijking is medicijngebruik door de moeder tijdens de zwangerschap. Veel vrouwen gebruiken medicijnen gedurende hun zwangerschap, terwijl van verschillende geneesmiddelen niet helemaal duidelijk is of deze mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. Om onderzoek te doen naar mogelijke relaties tussen medicijngebruik van de moeder tijdens de zwangerschap en aangeboren afwijkingen, zijn speciale databases nodig met zo volledig mogelijke informatie over aangeboren afwijkingen, zoals de EUROCAT database. EUROCAT is een Europees netwerk van registraties van kinderen met aangeboren afwijkingen. Daarnaast is goede informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap nodig.
  Uit dit promotieonderzoek is gebleken dat het koppelen van databases met gegevens over voorgeschreven medicijnen aan de EUROCAT-data van grote toegevoegde waarde is, omdat de EUROCAT-data voor wat betreft bepaalde medicatie, zoals antidepressiva, anti-astmamedicatie, antibiotica en bepaalde ovulatie-stimulerende middelen niet compleet zijn. Omdat het onduidelijk is of de medicijnen die tijdens de zwangerschap zijn voorgeschreven ook daadwerkelijk zijn gebruikt, hebben we ook hier onderzoek naar verricht. Voor de meeste geneesmiddelgroepen bleek dit wel het geval, waardoor we kunnen stellen dat voorschrijfgegevens gebruikt kunnen worden als een betrouwbare bron voor het onderzoek naar medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Voor het goed kunnen monitoren van medicijngebruik tijdens de zwangerschap in relatie tot aangeboren afwijkingen bij het kind, zijn grote databases nodig die alleen gerealiseerd kunnen worden door internationale samenwerking, zoals in het EUROmediCAT project.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Langen, Irene, Supervisor
  • van den Berg, Lolkje, Supervisor
  • Bakker, Marian, Co-supervisor
  Datum van toekenning2-mrt-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8622-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-8621-8
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit