Data Resource Profile: Registry of electronic health records of general practices in the north of The Netherlands (AHON)

Robin Twickler*, Marjolein Y Berger, Feikje Groenhof, Karina Sulim, Liesbeth Ab, Marco H Blanker, Michiel R de Boer, Nynke T Schouwenaars, Guus C G H Blok, Lilian L Peters

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerdyae021
Aantal pagina's6
TijdschriftInternational Journal of Epidemiology
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum23-feb.-2024
DOI's
StatusPublished - apr.-2024

Citeer dit