"Data safety and monitoring board in non-industry trials: learning it the hard way"

A. Hazenberg*, H. A. M. Kerstjens, P. J. Wijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
318 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer63
Aantal pagina's2
TijdschriftRespiratory Research
Volume16
DOI's
StatusPublished - 28-mei-2015

Citeer dit