Data science contextualization for storytelling and creative reuse with Europeana 1914-1918. Europeana Research Grants Final Report. University of Groningen.

Berber Hagedoorn*, Ksenia Iakovleva, I Tatsi

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

  43 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's1-65
  Aantal pagina's66
  StatusPublished - 21-jul-2019

  Citeer dit