Data Sharing From the Editors' Perspective Our Hope With Limitations

Christopher M. O'Connor*, Dirk J. van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)314-315
Aantal pagina's2
TijdschriftJACC. Heart failure
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2017

Citeer dit