Database opzet in het verkeer

OnderzoeksoutputProfessional

1067 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ‘Database opzet in het verkeer’ geeft een overzicht van rechtspraak waarin opzetdelicten als doodslag, (zware) mishandeling of bedreiging zijn ten laste gelegd in verkeerszaken. De database is van belang voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de advocatuur en de wetenschap. De in de database opgenomen verkeersincidenten zijn gecategoriseerd op basis van relevante kenmerken. Via het filter in de cel met de variabelenaam is het mogelijk de database te filteren of te ordenen.

- De database bevat onder meer de vindplaats, de uitkomst, de feiten en de eventueel opgelegde straf.

- Gevallen waarin opzet op de dood of (zware) mishandeling bewezen is verklaard, zijn gecategoriseerd op 7 verklarende factoren die zijn uitgewerkt in het boek ‘Opzet, kans en keuzes: een analyse van doodslag in het verkeer’.

- Veroordelende uitspraken zijn gecategoriseerd op een aantal feitelijke kenmerken als ‘alcohol’, ‘inrijden’ of ‘snelheid’.

- Bij uitspraken van de Hoge Raad zijn de belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad weergegeven.

- De database beslaat 827 rechterlijke uitspraken die op 53 variabelen zijn beoordeeld. De database omvat 40.572 cellen en telt 150.247 woorden.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenDatabase
OutputmediaExcel
Aantal pagina's1986
StatusPublished - 18-apr.-2018

Keywords

  • opzet
  • verkeer
  • strafrecht

Citeer dit