David Caroll Simon. Light without Heat. The Observational Mood from Bacon to Milton. Ithaca: Cornell University Press, 2018. Pp 312.

OnderzoeksoutputAcademic

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-213
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Journal of British Studies
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2019

Citeer dit