De aanbestedingsregelgeving: een heftig opgeklopt kussen! Zeven jaar na 'sjoemelen met miljoenen'

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)216-221
Aantal pagina's6
TijdschriftActualiteiten Mededingingsrecht
Volume2008
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit