De aanschaf van standaardsoftware en de toepasselijkheid van het kooprecht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 4 - p. 28
TijdschriftVermogensrechtelijke annotaties
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit