De aansprakelijkheid van een medebestuurder op grond van art. 6:162 BW

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TitelLT
RedacteurenJ.N. Schutte-Veenstra, E.E.G. Gepken- Jager
Pagina's267 - 275
Aantal pagina's9
StatusPublished - 2003

Citeer dit