De aanvaarding namens personae miserabiles van een making, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden

Ronald Brinkman, Ilsemarie Breemhaar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)886-893
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7263
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit