De advocateneed: garantie voor eerbaarheid of holle frase?

V.V.R. van Bogaert

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)39 - 39
Aantal pagina's1
TijdschriftIn Casu
Volume2008
Nummer van het tijdschriftdecember
StatusPublished - 2008

Citeer dit