De afkoelingsperiode in faillissement: een onderzoek naar enkele materieelrechtelijke aspecten van de afkoelingsperiode tijdens het faillissement van een onderneming naar huidig en mogelijk komend insolventierecht

Maria Josepha van der Aa

Onderzoeksoutput

11667 Downloads (Pure)

Samenvatting

Begin 1980 hebben faillissementscuratoren aan de wetgever de suggestie gedaan in faillissement een soort bevriezingsperiode te laten gelden, waarin de rechten van schuldeisers gedurende enige tijd worden opgeschort. Deze gedachte werd ingegeven door hun ervaring dat na een faillissement herhaaldelijk voortzetting van de bedrijfsactiviteiten was uitgesloten ‘omdat leveranciers dadelijk met hun vrachtauto’s voor de deur stonden om zaken op te halen waarop zij een eigendomsvoorbehoud pretendeerden.’ Daarbij werd aangetekend dat leveranciers zulks doen omdat anders de fiscus met bodembeslag toeslaat. Deze suggestie is voor de wetgever aanleiding geweest tot invoeging van art. 63a Fw voor faillissement. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Verstijlen, Frank, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 2007

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Rechtsvergelijking (vorm)
  • faillissementsrecht
  • Nederland, 4.415 Duitsland
  • Bevoegdheden , Faillissementsrecht

Citeer dit