De Amsterdamse co-assistent: Zijn opvattingen over de arts-patient relatie

C. van der Eijk, F.N. Stokman

  OnderzoeksoutputProfessional

  54 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)11-18
  Aantal pagina's0
  TijdschriftHuisarts en Wetenschap
  Volume16
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit