De Amsterdamse co-assistent: Zijn opvattingen over de opleiding tot huisarts

C. van der Eijk, F.N. Stokman

  OnderzoeksoutputProfessional

  49 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)451-460
  Aantal pagina's0
  TijdschriftHuisarts en Wetenschap
  Volume15
  StatusPublished - 1972

  Citeer dit