De auteurspresentatie van Prudens van Duyse en de affaire Willem Tell (1836-1838): Een reconstructie

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)31-56
  Aantal pagina's26
  TijdschriftVerslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
  Volume129
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit