De baarmoeder als operatiekamer: Feministisch techniekonderzoek zonder 'failures of nerve'

J.A. Harbers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)283 - 292
Aantal pagina's10
TijdschriftK&M. Tijdschrift voor empirische filosofie
Volume3
StatusPublished - 1999

Citeer dit