De balanced scorecard binnen een benchmarkingscontext: Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer bij Nederlandse waterschappen

Remco Admiraal, Jan van Helden

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  96 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)279-286
  Aantal pagina's8
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit