De beïnvloedbaarheid van beleggers

Arvid Hoffmann, Henk von Eije, Wander Jager

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62-71
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume82
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2008

Citeer dit