De behandeling van een therapieresistente bipolaire depressie

A.M. Vos, G.W. Akkerhuis, W.A. Nolen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)703 - 708
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume45
StatusPublished - 2003

Citeer dit