De behandeling van longziekten: een pleidooi voor de regeneratieve farmacologie

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Chronische longziekten als astma en COPD vormen een groot probleem voor onze maatschappij. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen, terwijl COPD frequent voorkomt bij ouderen en wereldwijd doodsoorzaak nummer 4 is. Gezamenlijk vormen longziekten mondiaal zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
StatusPublished - 21-feb.-2017

Citeer dit