De belasting van longitudinaal trauma-onderzoek: Een prospectieve studie naar veronderstelde en onvermoede voorspellers

Peter Van der Velden, Mark Bosmans, Theo Bouman, Adrianus de Keijser, Rolf Kleber, Henk Schut

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-54
Aantal pagina's11
TijdschriftDe Psycholoog
Volume50
StatusPublished - 2015

Citeer dit