De beleidswijziging levenslange gevangenisstraf: Of: de nieuwe kleren van de staatssecretaris

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4326 Downloads (Pure)

Samenvatting

De staatssecretaris slaagt er met zijn onlangs gepresenteerde beleidswijziging voor de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf niet in deze straf EVRM-proof te maken, integendeel. De rechtspositie van de levenslanggestrafte wordt alleen maar verslechterd. Dat betekent enerzijds dat de straf niet opgelegd kan
worden zolang het beleid niet alsnog aan de uit de EVRM voortvloeiende eisen voldoet en anderzijds dat de humane tenuitvoerlegging via de rechter moet blijven worden afgedwongen. De staatssecretaris heeft slechts bewezen dat hij lak heeft aan de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2016/1233
Pagina's (van-tot)1767-1772
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume91
Nummer van het tijdschrift25
StatusPublished - 23-jun.-2016

Keywords

  • life imprisonment, detention, Vinter-case, rehabilitation re-socialization, victims rights
  • Murray/the Netherlands
  • Article 3 ECHR, inhuman or degrading treatment

Citeer dit