De beslissing om filosofisch te denken

J.J.A. Bartels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)90 - 98
Aantal pagina's9
TijdschriftKrisis: Tijdschrift voor empirische filosofie
Volume2
StatusPublished - 1996

Citeer dit