De betekenis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor het goederen- en insolventierecht

OnderzoeksoutputAcademic

49 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit stuk is een bewerking van een voordracht die de schrijver op 9 november 2010 hield op het jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance, getiteld ‘Het publieke van het privaatrecht’. Het behandelt de plaats van vorderingen ter zake van strafrechtelijke vergrijpen, letselschade, etc. in de WSNP, de gedwongen schuldregeling ex art. 287a Fw. en het buitengerechtelijke akkoord.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's13
StatusPublished - 2012

Citeer dit