De betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige versie van de Tinnitus Functional Index (TFI)

Rianne Tromp

OnderzoeksoutputProfessional

3823 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tinnitus, oorsuizen is een chronische aandoening die impact heeft op het dagelijks leven van mensen. Naar schatting heeft ongeveer een miljoen mensen in Nederland een vorm van tinnitus (Schenk-Sandbergen, 2012). Voor patiënten met tinnitus is er op dit moment geen genezing mogelijk en zijn behandelingen er vooral op gericht om te leren leven met de aandoening.
Daarbij is het van belang om een goed beeld te krijgen van de impact van tinnitus op het leven van een patiënt. Enerzijds kan dit beeld een rol spelen bij de keuze voor een behandeling en anderzijds is het van belang voor de beoordeling van de effectiviteit van een behandeling. Hiervoor ontwikkelden Meikle et al. (2011) een vragenlijst, de Tinnitus Functional Index (TFI).
In deze these wordt een Nederlandse versie van de TFI, die de impact van tinnitus beoogt te meten, onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. De data zijn verzameld door respondenten een aantal vragenlijsten in te laten vullen voorafgaand aan het tinnitusspreekuur in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het betreft de vragenlijsten: Tinnitus Functional Index (TFI), Tinnitus Handicap Inventory (THI), RAND-36, Cantril’s ladder en Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). In totaal deden 79 mensen mee aan het onderzoek.
De betrouwbaarheid van de TFI is bepaald door de interne consistentie te bepalen. De interne consistenties van de subschalen, gemeten met de Cronbach’s alfa, bleken hoog te zijn. De Cronbach’s alfa van de TFI totaal was zeer hoog, 0.91.
De validiteit van de vragenlijst is bepaald door het bepalen van samenhang tussen subschalen van de TFI en de THI, RAND-36, Cantril’s ladder en de HADS. Deze resultaten indiceren dat de Nederlandse versie van de TFI een betrouwbaar en valide meetinstrument is.

Tinnitus (ringing in the ears) is a chronic condition which affects patients in their daily life. Approximately one million people in the Netherlands have a form of tinnitus (Schenk-Sandbergen, 2012). There is currently no cure for patients, treatment is aimed at learning how to cope with tinnitus.
In order to form a treatment it is important to attain an understanding of the impact that tinnitus has on a patient’s life. This understanding can play a role in the choice of treatment, and further assists in the assessment of a treatment’s effectiveness. To this end, Meikle et al. (2011) developed a questionnaire, the Tinnitus Functional Index (TFI).
In this thesis, the Dutch version of the TFI, which aims to measure the impact of tinnitus, will be assessed upon its reliability and validity. The data was collected from respondents who attended a tinnitus consultation at the Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). The questionnaires used were the TFI, Tinnitus Handicap Inventory (THI), RAND-36, Cantril’s ladder and the Hospital Anxiety and Depression scale (HADS). 79 people participated in this research.
The reliability of the TFI is determined by its internal consistency. The Internal consistency of the subscales, measured by Cronbach’s alpha, was high. The Cronbach’s alpha of the entire questionnaire was very high, 0.91.
The validity of the questionnaire was determined by correlating the TFI and the THI, RAND-36, Cantril’s ladder and the HADS. The results indicate that the Dutch version of the TFI is a reliable and valid measuring instrument.
Vertaalde titel van de bijdrageThe reliability and validity of the Dutch version of the Tinnitus Functional Index (TFI)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productie2014
UitgeverijUniversitair Medisch Centrum Groningen / Rijksuniversiteit Groningen
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige versie van de Tinnitus Functional Index (TFI)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit