De bevoegdheid tot ‘onderzoeken’ in strafrecht en bestuursrecht: kent ons recht een drieledig zoekstelsel?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)157-171
TijdschriftTijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Volume2022
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit