De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

H.E. Boschma, G.K. Kuijers-Tollenaar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer6962/101
Pagina's (van-tot)101-108
Aantal pagina's8
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2013
Nummer van het tijdschrift6962
StatusPublished - 18-feb-2013

Citeer dit