De bevrijdende verjaring van de revindicatie tegen een houder ingesteld

  OnderzoeksoutputAcademic

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)130-132
  Aantal pagina's3
  TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
  Volume6654
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit