De bewijslastomkering bij oneerlijke handelspraktijken: Een jurisprudentie-onderzoek naar de toepassing van art. 6:193j lid 1 en 2 BW

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)204-215
Aantal pagina's12
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2021

Citeer dit