De 'bezitterige' koper na de levering: Enige opmerkingen over bezit en houderschap in het Ontwerp Meijers, mede bezien vanuit de regeling van de koop en het eigendomsvoorbehoud

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)59-78
Aantal pagina's19
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXXIV
StatusPublished - 2017

Keywords

  • Bezit
  • Houderschap
  • Eigendomsvoorbehoud
  • feitelijke macht
  • 3:90 BW
  • 3:91 BW
  • 3:92 BW

Citeer dit