De 'bezitterige' koper/pandgever onder eigendomsvoorbehoud: Enige opmerkingen over de regeling van het eigendomsvoorbehoud, mede naar aanleiding van het arrest Rabobank/Reuser

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TitelIn dienst van het Recht (Brouwer-Bundel)
SubtitelOpstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel)
RedacteurenP.A.J. van den Berg, G. Molier
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridisch
Pagina's77-87
Aantal pagina's10
ISBN van geprinte versie978-94-6290-386-9
StatusPublished - 2017

Keywords

  • Rabobank/Reuser
  • Bezit
  • Houderschap
  • Eigendom
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Koop
  • 3:90 BW
  • 3:91 BW
  • 3:92 BW
  • Ontwerp Meijers

Citeer dit