De bezwaarmaker gehoord: Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk

Arnt Mein, Bert Marseille

OnderzoeksoutputAcademic

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/2
Pagina's (van-tot)3-7
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Klachtrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit