De Big-Five-eigenschapsfactoren

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)182 - 187
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Psycholoog
Volume5
StatusPublished - 1997

Citeer dit