De Bijbel en de wereld: Klassieke mythologie in een zestiende-eeuwse Bijbel

Renske Hoff, Ludo Jongen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageThe Bible and the world: Classical mythology in a sixteenth-century Bible
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)35-45
  Aantal pagina's11
  TijdschriftMadoc : Tijdschrift over de Middeleeuwen
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 29-apr.-2020

  Citeer dit