De BoerBurgerBeweging: een agrarische belangenpartij met populistische trekjes

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De BoerBurgerBeweging is een ‘centrumrechtse oppositiepartij’ die als agrarische belangenpartij ‘populistische trekken’ vertoont.

Uit onderzoek naar het stemgedrag van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer blijkt dat de partij ‘net ter rechterzijde van het midden’ staat. Onderzoek naar het programma maakt duidelijk dat de partij ‘belangenbehartiging van de agrarische sector koppelt aan populistische standpunten’.

Onderzoekers Simon Otjes en Tom Louwerse, verbonden aan de Universiteit van Leiden, hebben alle 4.648 stemmingen in de Tweede Kamer sinds het aantreden van het vierde kabinet-Rutte tot eind 2022 onderzocht om na te gaan waar BBB staat. Zelf verklaart Caroline van der Plas links noch rechts te zijn. Al stemmend komt ze centrumrechts uit - ‘aan de oppositionele kant’.

Een analyse van het programma, uitgevoerd door Léonie de Jonge en Gerrit Voerman [Rijksuniversiteit Groningen] laat zien dat zien dat de beweging in een langere traditie van agrarisch populisme staat. Dat verklaart ook het succes bij de Statenverkiezingen, schrijven de onderzoekers. ‘BBB heeft kunnen aanhaken bij het populisme dat de Nederlandse politiek kenmerkt. Electorale stabiliteit is daarmee niet gegarandeerd.’
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Hofvijver
Volume13
Nummer van het tijdschrift141
StatusPublished - 24-apr.-2023

Citeer dit