De code Tabaksblat: Eén jaar verder

Dirk Akkermans, Hans van Ees, Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Gerwin van der Laan, Theo Postma, Arjen van Witteloostuijn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)219-231
Aantal pagina's13
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume80
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2006

Citeer dit