De combinatiepil is geen goede keuze (meer) voor 35-plussers

Karina Meijer*, Lies van Vlijmen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)

Samenvatting

Betrouwbare, toegankelijke en gemakkelijk te gebruiken anticonceptie is 1 van de grote verworvenheden van de twintigste eeuw. De combinatiepil verhoogt echter het risico op veneuze trombose, hoewel het absolute risico zonder bijkomende risicofactoren zeer laag is. Veel vrouwen weten niet dat een leeftijd boven de 35 jaar zo’n extra risicofactor is. Zij gebruiken de combinatiepil vaak al langer en hoeven niet naar de huisarts voor herhaalrecepten. De apotheek signaleert pas bij gebruik boven de gemiddelde menopauzeleefijd. We pleiten er daarom voor om 35-plussers actief te informeren over hun tromboserisico en hun andere vormen van anticonceptie aan te bieden.
Vertaalde titel van de bijdrageThe combined pill is not a good choice (anymore) for those over 35
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29-30
Aantal pagina's2
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume66
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2023

Citeer dit