De computer binnen de sociale wetenschappen: Een overzicht

R. Popping, F.N. Stokman

OnderzoeksoutputAcademic

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
UitgeverijBohn, Stafleu, Van Loghum
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1991

Citeer dit