De conceptualisering van ASS als een contactstoornis door Frankl, Asperger en Kanner

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Drie auteurs ontwikkelden het idee dat autisme een contactstoornis is: Georg(e) Frankl (1897-1975), Hans Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). Zij waren praktiserend artsen, die werkten in de eerste medische instellingen die zich richtten op de mentale problemen van kinderen. Frankl introduceerde het idee van een contactstoornis. Frankls rol in de geschiedenis van autisme werd ontdekt in 2015 en wordt hier verhelderd. Zijn idee beïnvloedde Asperger en Kanner, die benadrukten dat autistische kinderen op een andere manier contact maken met hun omgeving. Asperger en Kanner zijn bekende grondleggers van het autismeonderzoek, maar het artikel presenteert nieuwe ontdekkingen over hun werk. Deze ontdekkingen laten zien dat alle symptomen van autisme een logische plek hadden in hun theorieën.
Vertaalde titel van de bijdrageThe conceptualisation of ASS as a contact disorder by Frankl, Asperger and Kanner
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)36-52
Aantal pagina's17
TijdschriftWetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De conceptualisering van ASS als een contactstoornis door Frankl, Asperger en Kanner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit