De consument en de clouddienst op een kruispunt van rechtsgebieden

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In deze bijdrage laat ik een consument genaamd Jenna bestanden met foto’s plaatsen bij een dergelijke fictieve clouddienstverlener met de naam Xfiles. Vervolgens worden verschillende soorten van rampspoed over Jenna uitgestort om te laten zien in welke juridisch web zij als consument zich begeeft bij het aangaan van een dergelijke clouddienst. Gezien de aard van deze bijdrage wordt niet meer dan een begin van een juridische analyse van de problemen geschetst. Een belangrijk knooppunt in dat web is de in mei 2019 vastgestelde richtlijn ‘betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten’ (Richtlijn (EU) 2019/770), kortweg de richtlijn digitale inhoud.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13-17
Aantal pagina's5
TijdschriftGroninger Civilistenblad
Volume2019-2020
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Keywords

  • Consumentenbescherming
  • digitale inhoud
  • clouddiensten
  • Gegevensbescherming
  • intellectueel eigendom

Citeer dit