De controle van milieuverslaggeving

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe kunnen de verschillende elementen van een raamwerk voor de controle van milieuverslagen nader worden ingevuld? Er worden steeds meer milieuverslagen gecontroleerd. De aanpak van de controle en de inhoud van het assurancerapport zijn divers. Dit is verwarrend voor gebruikers van milieuverslagen. In dit artikel wordt een raamwerk voor de controle van milieuverslaggeving besproken. Daarvoor zijn eerst algemene aspecten van controle geïdentificeerd die vervolgens op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek nader zijn ingevuld voor de controle van milieuverslaggeving.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)479-488
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume78
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit