De controller in beweging: De invloed van stakeholders op de ontwikkeling van rol en taak van de controller

Dinand Getkate, Jan de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)425-432
Aantal pagina's8
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume86
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2012

Citeer dit