De convergente validiteit van de 'Signaleringslijst Verslikken' bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Dinette E. A. van Timmeren*, Annelies Deddens, H. M. J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, Cees P. van der Schans, Wim Krijnen, Aly Waninge, Annette van der Putten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)132-135
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2019

Citeer dit