De correctie Widdershoven gewogen

OnderzoeksoutputAcademic

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2016/23
Pagina's (van-tot)169-176
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2016
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2016

Citeer dit